عزاداری حتما به حضور در محافل شلوغ و برنامه‌های چندساعته نیست. روضه های کوتاه و گیرای مرحوم کوثری را در حسینیه جماران به یاد داریم. دقایق آسمانی که امام خمینی را به پهنای وجود می‌‌لرزاند و می‌گریاند. دوگانه عزاداری و سلامتی را دامن نزنیم.