من کجا #باران کجا و راه بی پایان کجا آه این دل دل زدن تا منزل #جانان کجا هرچه کویت دورتر، دل تنگ تر، مشتاق تر در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا #پوریا_سوری #همايون_شجريان #سهراب_پورناظری