? برای پایداری خانواده ها? برای پایداری خانواده ها???? گزارشی ۴ دقیقه ای از تلاش ها و اقدامات / موشن گرافیک معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری دستگاهها/ ۱۳۹۶-۱۳۹۹? به مناسبت روز ملی خانواده#معصومه_ابتکار #خانواده #معاونت_ریاست_جمهوری_در_امور_زنان_و_خانواده #موشن_گرافیک