طرح کمند سبب می شود دختران دانشجو هنگام تحصیل یک مهارت را فرا گیرندمعاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با شرکت در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره دانشجویی رویش با اشاره به اینکه کانون‌های دانشجویی فرصت‌های گرانقدری هستند، گفت: معاونت در سه طرح کمند، نمایشگاههای صنایع دستی، تولیدات فرهنگی و لباس دانشجویی و سفیران فرهنگی با وزارت علوم در همکاری مشترک بوده و امیدواریم از طریق این طرح ها دختران دانشجو هنگام فارغ التحصیلی دست کم یک مهارت را فراگرفته باشند.#معصومه_ابتکار