فتاح: عذرخواهی می کنم؛ جانب انصاف را رعایت نکردمپرویز فتاح در حاشیه بازدید از ساختمان پلاسکو:?هیچ کدام از افراد و سازمان هایی که اسم بردم از املاک استفاده شخصی نداشته اند.?خطای بنده بود که خیلی کوتاه و تیتر وار نام بردم.?فرصتِ باز کردن مسئله نبود.?بعضا اطلاعات بنده ناقص اعلام شد. جانب انصاف را رعایت نکردم. ?در محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران، مخصوصا برادر عزیزم حداد عادل و سرکار خانم #ابتکار و #مولاوردی عذرخواهی میکنم. #معصومه_ابتکار