اینبار کمی بالاتر از متوسط جهانی چهارشنبه در جلسه دولت گزارشی دادم از بهبود شاخص مشارکت ‎زنان ایرانی در تحقیق و توسعه در آمار ۲۰۲۰ ‎یونسکو:براساس این آمار، سهم مشارکت زنان ما از ۲۷/۷% درسال ۲۰۱۹ به ۳۱/۲٪ در سال جاری رسیده؛ به معنی ۳/۵٪ رشد مشارکت در عرصه علم و فن آوری. ‏این افزایش ‎سهم زنان کشور در R&D بیشتر به سهم روز افزون آنان در شرکت های دانش بنیان برمی گردد. مهم تر آنکه میانگین سهم جهانی ۳۰٪ است که امسال زنان ایرانی با سهم ۳۱/۲٪ کمی از متوسط ‎#جهانی بالاتر هستند.#معصومه_ابتکار #زنان_ایرانی#علم #یونسکو