معصومه ابتکار: لایحه قضایی قتل فرزند در مسیر خانه ملتمعاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: لایحه ناظر بر "قتل فرزند توسط پدر" برای اعلام نظر در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و بزودی تقدیم مجلس می شود.یکی از مسئولیت های مهم در حوزه زنان و خانواده را رسیدگی به مشکلات حقوقی و توجه به مطالبات آنان است. ما از ابتدای دولت دوازدهم شورای فقهی و حقوقی در معاونت تشکیل دادیم که از حضور وکلای آشنا به مشکلات مردم بهره بردیم. ۱۰ لایحه در حوزه مشکلات زنان و خانواده با سند پشتیبان برای این لوایح در حورهایی مثل سخت شدن شرایط طلاق برای مردان، ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال، برابری دیه زنان و مردان و... را تهیه و تدوین کردیم. در این راستا تفاوت دیدگاه هایی میان صاحب نظران وجود دارد؛ لذا نشست هایی فقهی حقوقی در قم برپا و مشخصا ۸ نشست با همکاری دانشگاه مفید قم برگزار شد.همچنین از لوایحی مانند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حمایت کرده که در نهایت قانونی شد.لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰ سال در کمیسیون قضائی مجلس گیر کرده بود درحالیکه حقوق کودک در حقوق زن و خانواده گنجانده می شود و خوشبختانه این لایحه در روزهای آخر مجلس دهم تایید و ابلاغ شده است.قانون جامع حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را از دستاوردهای بزرگ دولت و مجلس است و آئین نامه اجرایی آن بر عهده وزارت دادگستری است و ما نیز از شرکای اولیه این لایحه بودیم.رعایت حقوق کودک خاصه در حوزه خشونت بسیار مهم است و ما باید ساز و کارهای قانونی لازم برای جلوگیری از ستم و خشونت را داشته باشیم.همچنین شاخص های عدالت جنسیتی را بر اساس قانون برنامه ششم و در چارچوب مقتضیات بومی و شرعی استخراج و تصویب کردیم که بخشی از این شاخص ها حقوق شهروندی است.شخصا از همه استان ها بازدید داشتم و اسناد را تصویب کردیم. پیش از این زنان و خانواده بحثی تشریفاتی بود ولی برنامه های ما تصویب و اجرای آن شروع شده است. امروز می توان ادعا کرد قابلیت ارزیابی وضعیت زنان و خانواده را در سراسر کشور داریم و حرکتی شایسته بر مبنای برنامه ها درنظر گرفته ایم.#معاونت_ریاست_جمهوری_در_امور_زنان_و_خانواده#معصومه_ابتکار #حقوق_زنان #دولت_روحانی