✅ معتقدم نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منع‌ قانونی ندارد/ محدودیت های « اف ای تی اف» ممکن است بیشتر هم بشود لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری مطرح کرد: بیش از ۳۰ مورد تنبه یا تذکر قانون اساسی از طرف رئیس‌جمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر. در مورد انتخابات مجلس یازدهم هم رئیس جمهور اقدامات و مکاتبات و تذکر قانون اساسی را انجام داده‌اند همچنانکه در باره بازداشت برخی چهره های سیاسی و روزنامه نگاران و حتی اتفاقات آبان ماه پیگیری، مکاتبه و عندالاقتضا تذکر داشته اند... متن کامل در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده http://women.gov.ir/fa/news/13456/#معصومه_ابتکار #لعیا_جنیدی#دولت_روحانی #زنان