سهم زینب از این دنیا یک لیوان آب شرب هم نبود! https://ilna.newsبخش-استان-ها-15/953624-دختر-۸ساله-جکیگوری-در-رودخانه-سرباز-غرق-شد-پیام-تسلیت-مدیر-آموزش-پرورش-راسک