شکست مفتضحانه آمریکا در تصویب قطعنامه«تمدیدتحریم‌های تسلیحاتی ایران»علاوه براینکه اقتدار وپیروزی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را اثبات کرد،این راهم نشان داد که همراهی برخی کشورهای خلیج‌فارس با ترامپ و دریوزگی امارات برای عادی سازی روابط بارژیم جعلی صهیونیستی هم بی‌فایده خواهدبود