اخیراً با آقایان عطریانفر،بادامچیان،قالیباف،فتاح عبدخدایی و دیگران جلساتی داشتم. معتقدم #جبهه_انقلاب ،نه تنها برنامه‌ای برای گفتگو با مخالفین ندارد بلکه دچار تعارض گفتمانی شدید داخلی هم شده است. این رویه نادرست باید اصلاح شود. #گفتگوی_ملی