در حالیکه در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد #مسکن_مهر به بهره‌برداری رسیده، در این دولت بیش از یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن مهر، تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است. در طی ۷ سال، مجموعاً ۴.۵ میلیون #مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده است.