#پنجشنبه ?پنجشنبه که از راه ميرسدجای خالی ها، خودشان یکی یکی ردیف میشوند ؛ يکی دیگر نمی آید ؛ یکی از دور پیداست ؛ یکی در قابِ عکس ویکی هم هستکه انگار از ازل بوده و تا ابد هست#ناصر_پاشایی@mortezapashaeioriginal @mortezapashaeioriginal @mostafa.pashaei @mostafa.pashaei