سی و ششمین سالگرد تولدِ مرتضی عزیزمان‌ را گرامی می‌داریم و برای همه شما عزیزانی که در این سالها همواره عاشقانه ، یاد و نام مرتضی عزیزمان را زنده نگاه داشته اند بهترین ها را آرزو داریمبا سپاس دوستتون داریم تا ابدخانواده مرتضی پاشایی@mostafa.pashaei @mostafa.pashaei @masoomeh.pashaei @masoomeh.pashaei #ناصر_پاشایی#مرتضی_پاشایی ??#birthday #سالروز_تولد #mortezapashaeioriginal