•«این چه‌جور، این چه‌جور جفاییه که دیگه جفا نمی‌کنی؟»...........?Majid Vafadar _ Mara beboosRepost: @sabanassiri