من به مهربانی و بخشش و زندگی دادن باور دارم چرا که تمام اینها حتی اگر دانه های کوچک پر اشتباهی هم باشند بالاخره جوانه می دهند و خود مهربانی و بخشش می آفرینند و زندگی می بخشند . وقتی می‌شود با یک ویرگول زندگی بخشید چرا که نه؟ از صمیم قلبم آرزو میکنم و امیدوارم خبرهای خوب بشنویم . نه دستور می دهم و نه حکم صادر میکنم چون چیزی نمی دانم . اما به مهربانی و در آغوش کشیدن و بخشش باور دارم .#پست_موقت تا زمان خبرهای خوب . به امید خداپ.ن : کامنت ها بسته است چون مرده باد و زنده بادهای اینجا هیچ کمکی به کسی نمیکند جز عمیق تر کردن شکاف و نفرت