" فیلمنامه نویسی با نگاهی به تحلیل فیلم های روز جهان "مدرس : سام قریبیانبرای اولین بار در آکادمی آبان با مدیریت شبنم قلی خانیرزرو و ثبت نام۰۹۰۲۵۵۷۳۶۹۱۰۲۱۸۸۹۰۴۱۷۸@aaban.academy@shabnamgholikhani@samgharibian