.کمرم شکست....چراآخه؟!#ایران #جوان #فوتبال #گل #جهان #اروپا #بارسلونا #مسی #ورزش #محمدرضااحمدی #انرژی #عشق #توپ #شوت