توضیحی درباره خبرسازی اخیر آمریکایی‌ها. در پاسخ به سوالات یکی از خبرنگاران عزیز، در رابطه با کشتی‌های توقیف شده، تاکید کردم که نه کشتی‌ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نبوده است.