پاسخ به سوالی درباره واکسن کرونا. محققان ایرانی، در تلاش برای ساخت واکسن کرونا هستند و پیشرفت‌های خوبی هم در این مسیر حاصل شده. در عین حال وزارت بهداشت فرایند ساخت واکسن در دنیا را نیز پیگیری می‌کند. بی‌تردید اگر پیش از به نتیجه رسیدن تلاش‌های داخلی، واکسنی در سایر کشورها تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را دریافت کند، ما برای خرید هم اقدام خواهیم کرد.