سند چشم انداز اقتصادی با توجه به تجارب پیشین برای سال آخر دولت تدوین شده که سند بسیار جامعی است و ما امیدواریم که در هفته دولت از سوی رئیس‌جمهور اعلام شود.