در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مصاحبه حاشیه جلسه هیات دولت، توضیحاتی هم درباره تلاشهای دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان دادم.