آموزش صیغه یک‌ساعته توسط سازمان فرهنگی (!) اوج وابسته به [...] #آقازاده