صداقت و انصاف وقتی معنا پیدا می‌کند که پای منافع شخصی هم وسط بیاید خط بر ندارد. خبرنگاران ورزشی در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که منافع زیادی در آن دست به دست می‌شود اما اکثر آنها شرافت را ترجیح می‌دهند. روز خبرنگاران ورزشی را به آنها که صداقت ، انصاف و شرافت قلم خود را از هر چیزی بیشتر دوست دارند تبریک می‌گویم.