⁣? گزیده وبینار تخصصی «مصرف‌ رسانه‌ای در بحران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»⠀.? دکتر هادی خانیکی (رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی) ⠀? دکتر حمید سوری (اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه شهید بهشتی)⠀⠀? برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکشنبه ۱ تیر ۹۹⠀⠀? ویدیوی کامل و گزارش نشست در کانال تلگرام، لینک در بیو#هادی_خانیکی #اپیدمیولوژی #ارتباطات_بحران #ارتباطات_سلامت #علوم_پزشکی #سلامتی