امروز تولد آیت الله #هاشمی_رفسنجانی است. اگر بود ۸۶ ساله‌ می شد. فقدان او در لحظه لحظه اوضاع کنونی کشور حس میشود. روحش شاد و یادش گرامی