رییس‌جمهوری: اینکه در بین مردم شایعه می‌کنند که دولت کسری بودجه دارد و دلار را بالا می‌برد، قطعا نادرست است؛ دنبال این موضوع نبودیم و نخواهیم بود. ثبات برای‌ ما از هر مساله‌ای مهم‌تر است. کسری بودجه امسال ما و سال آینده تامین است