amirjafari4Verifiedناباورانه در بهت خبر های متاثر کننده هستیم درگذشت ماه چهره خلیلی عزیز را تسلیت میگوییم و از خداوند برای خانواده و تمام دوست دارانش صبر و تسلی ارزومندیم ...روحشان قرین رحمت الهیریما رامین فر_امیر جعفری