amirjafari4Verifiedبهمن خانِ مفید برای ما تو با ان لحظه های درخشانِ هنرت و خاطره هایی که خلق کردی و با آن حسرت آشنا و همیشگی که ای کاش بیشتر از اینها میتوانستیم از هنر و هنرمندیت لذت ببریم در یادمان زنده خواهی ماند ...روحت شاد و یادت گرامی?ریما رامین فر _امیر جعفری #بهمن_مفید