baharehrahnamaoriginalمتن اصلی مصاحبه من که درباره کار کردن خانم ها در فضای سینما بود رو حتما ببینید و منتشر کنید!?????????علاوه بر اینکه اصلا از کلمه تجاوز استفاده نشده صحبت از جامعه سینمایی و فضای کاری است نه کل جامعه و فصای شخصی زنان؟متاسفم که کلمه (تجاوز) رو جایگزین کلماتی که من بکاربردم:( بی ادبی و هتک حرمت) کردند و با زدن سر و ته مصاحبه سعی در مخدوش کردن اذهان عمومی بر علیه من دارند. بدیهی اَست حمایت من و اعتماد زنان کشورم به من به مذاق خیلی ها خوش نیامده!#تجاوز_محکوم_است#بهاره_رهنماhttp://Filimo.com/baaham.campaign#گروه_اینستا_هشتگ#بهاره_رهنما_بانوی_مهربانی#عدو_شود_سبب_خیر