fa.temh1497یا #امام_رضا، وقتی خاک کف اردوگاه برای تیمم پر از شپش بود بچه ها برای خواندن نماز از خاک پیراهن هایشان استفاده کردند.#۲۳نفرچه قدر امروز نیازمند این خاک ها هستیم خاک جبهه اگر مقدس بود به خاطر همین بچه هایی بود که خط مقدم را خالی نمی‌گذاشتند. و با اخلاص و ایمانی که داشتند ایستادند دفاع کردند مقاومت کردند و پیروز شدند.#دفاع_مقدس #نماز #تیمم