درس #مجمع_البیان #حضرت #استاد #احمد_عابدی از ابتدای ماه #رمضان آغاز شده است و تا کنون بیش از چهل جلسه برگزار شده است.این #درس که یک ساعت قبل از #اذان ظهر برگزار می گردد مورد استقبال #قرآن پژوهان و #طلاب و اساتید #حوزه_علمیه قرار گرفته است.استاد احمد عابدی که از اساتید صاحب نظر در علوم حوزوی و تفسیر قرآن کریم هستند،هدف از تدریس مجمع البیان را ارزش بالای این #کتاب و دانسته و معتقد هستند با درک متن و محتوای این کتاب طلاب عزیز برای خواندن دیگر منابع تفسیری و کتب منبع مشکلی نخواهند داشت.لازم به #ذکر است مجمع البیان نوشته مرحوم فضل بن الحسن الطبرسی می باشد و متن این کتاب دارای لطائف و البته دشواری های #ادبی #خاص خود می باشد که حضرت استاد به خوبی آن را شرح و تدریس می فرماید.۰#علم #أخلاق #اندیشه #انقلاب #دفاع_مقدس #قم #خرمشهرها_در_پیش_است #ایثار #شهادت #ایران #وطن #مردم #جوان #طلبه #روحانیت #شیعه