آقا مصطفی! حسین بن علی (ع)را خوب شناختی که اینگونه گفتی:آنهائی که حسین ندارند چه دارند؟ هیچ ندارند. اگر میخواهید پیروز شوید علوی باشید اگر میخواهید رستگار شوید حسینی باشید و اگر میخواهید همه چیز باشید شیعه باشید.تصوير طلبه شهيد حسن آقاخاني???????????#شهادت_همه_آرزومه #شهادت #شهدا #شهیدان_زنده_اند #اینستاگرام #ایران #دفاع_مقدس #شفاعت #دنیا #طلبه #شهید_حسن_آقاخانی #عطر_شهادت #سیره #سیرت_شهدا #کرونا #کربلا #دلتنگ_محرم #اربعین #ثارالله #امام_حسين #بین_الحرمین #اباعبدالله