‏کومله‌ها بشدت شکنجش کرده بودن، هیچ ناخنی در دست و پا نداشت، جای جای سرش شکسته و کبود بود، موهای سرش رو تراشیده و در روستا میگردوندن، شرط رهاییش توهین به حضرت امام(ره) بود اما او مقاومت کرد؛پس از یازده ماه اسارت و شکنجه‌های بسیار در ۱۷ سالگی زنده بگورش کردن#عند_ربهم_یرزقون شهیده ناهید فاتحی#شهید #شهیده #شهداشهدای_خانم #دفاع_مقدس #جنگ_هشت_ساله #انقلاب #انقلاب_اسلامی