.چه می‌بیند آن سو که دل از این‌ سومی بـُرَد ...! #دیده‌بان#نوجوانان#دفاع_مقدس