.خودم تو دایرکت توضیح میدم.....همه میتونن شرکت کنن....#ایران