??????---اينچنين مرداني داشتيم و رفتند ....کاش ذره ای از غیرت این قهرمانان وطن در وجود بعضی از مسئولین بود ، آنهایی که تّکرار کردند و تّکرار ، اما شعارهای سبزشان جز وعده هایی پوچ نبود..پهلوان شمایید و بس.... #شهدا #شهیدان_زنده_اند #قهرمانان_وطن #خانواده_شهدا #شهدای_جنگ #جنگ_تحمیلی #دفاع_مقدس #کشتی #جنگ #آزادی #iran