نام عملیات : قدس2رمز عملیات : یا محمد رسول الله(ص)زمان عملیات : 1364/4/6اهداف : جلوگیری از تک احتمالی دشمن و مرتفع نمودن نقاط ضعف خودی در محور البیضه و تبدیل آن به قوت و همچنین آسیب پذیر کردن دشمن و به دست گرفتن ابتکار عملنوع عملیات : محدودفرماندهی عملیات : سپاه پاسداران انقلاب اسلامیاستعداد نیروهای درگیر خودی : 5 گردان از لشکر25 کربلااستعداد نیروهای درگیر دشمن : تیپ68 کماندویی ارتش عراقنتایج عملیات : تثبیت موقعیت خودی در مناطق تصرف شده در عملیات قدس1 با انهدام بخشی از نیروهای دشمن و دفع پاتک آنها و پاک‌سازی و الحاق؛ تأمین آبراه کسارهتلفات خودی : 10 تن شهید و 65 تن مجروحتلفات دشمن : 40 تن کشته و 11 تن اسیرخسارات دشمن: انهدام 30 قایق و چند پاسگاه و بخشی از نیروهای تیپ68 کماندویی ارتش عراقغنائم: تعدادی قایق و چندین قبضه سلاح سبک و نیمه سنگینمنبع : www.defamoghaddas.ir/portal/combat/117#عملیات_قدس_2 #دفاع_مقدس #سوسنگرد#طلائیه#بستان#هور_الهویزه