Verifiedخاطره ها داریم از هنرنمایی هاتون،#دایی_جان_ناپلئون ، #سربداران ، #پدرسالار #سلطان_و_شبان و....روحتون قرین آرامش،جایگاهتون سبز?#محمدعلی_کشاورز #RIP