Verifiedکجایید مردان بی ادعا...خبری دیدم دلم نیومد نذارم وقدردان این مردان جنگ نباشم،مبنی براینکه:#شهید سیدمحمدامیری مقدم ❤️آرپی جی زن یکی از گردانهای لشکر ۲۷حضرت رسول،بخاطراینکه حین عملیات دوتاازگلوله های آرپی جی ۷ به هدف نخورده،حلالیت طلبیده وهفدهم اسفند ۶۴ مبلغ ۴۰۰۰ریال از حقوقش رو برگردونده.???‍♀️خدایا اینهاکی بودند؟ شاید در هیچ جنگی در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نیافتاده باشه وحتی به ذهن سرباز هم نرسه که علاوه بر جانی که بر کف نهاده وروزهای جوانی اش که خیر وطن کرده تازه باید برای هر گلوله ی از دور به هدف نخورده هم حلالیت بطلبد تا #اسطوره سازی را برای ذهن من تمام کند.❤️??ولی اولین فکری که بعد از بزرگی منش وروح والای او بخاطرم میرسد قیاس اوست با #اختلاسگران وکسانیکه با دزدیهای هرروز عرصه را برمردمان سرزمینم تنگتر میکنند وفقر را ملموس تر،...فقر انسانیت،فقر فرهنگ ومعنویات،وصد البته فقر مادی که سایه افکن بر تمام روابط انسانی این روزهاست... #دلنوشته_های_لیلااوتادی