.از پیامبر اکرم (ص) پرسیدند: بهترین دوست کیست؟ فرمودند: کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند.نخستین شرطی که لازم است در یک دوست خوب وجود داشته باشد، ایمان و تقوا است‌.امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند: هنگامی که قدرتت از بین رفت، رفقای واقعی تو از دشمنان شناخته می‌شوند.ایشان همچنین فرموده‌اند: کسی که شخصیت او بر شما مشتبه شد و از دین او اطلاعی نداشتید، به دوستانش نگاه کنید؛ اگر آنان از اهل دین خدایند، پس آن شخص نیز بر دین خداست، ولی اگر دوستان وی بر غیر دین خدا بودند پس بدانید که او نیز هیچ بهره‎ای از دین خدا ندارد..دوست باید کسی باشد که تو را به یاد خدا بیندازد......@alirezaseiifi @_erfanrahbar @sina_seife.15@seifefarhan118@sadeghnezhad.mohamad ..#شهید_باقری #شهید_حسن_باقری #دفاع_مقدس #نماز #نماز_اول_وقت #دعا #پیغوم #پیام_شمال #اصغرسیفی