#?طي عمليات تفحص،در منطقه چيلات، پيكر دوشهيد پيدا شد... يكي از اين شهدا نشسته بود و با لباس و تجهيزات كامل به ديوارتكيه داده بود.لباس زمستانی هم تنش بود. شهيد ديگري لاي پتو پيچيده شده بود. معلوم بود كه اين درازكش مجروح شده است.اما سر شهيد دوم بر روي دامن اين شهيد بود، يعني شهيد نشسته سر آن شهيد دوم را به دامن گرفته بود.?خوب، پلاك داشتند ، پلاكها را ديدم كه بصورت پشت سرهم است. ۵۵۵ و ۵۵۶ ،فهمیدیم که آنها باهم پلاک گرفته اند.معمولااینها که باهم خیلی رفیق بودند، باهم می رفتند پلاک می گرفتند. اسامی را مراجعه کردیم درکامپیوتر دیدیم آن شهیدی که نشسته است، پدراست و آن شهیدی که درازکش است، پسر است. پدری سر پسر را به دامن گرفته است.?شهید سید ابراهیم اسماعیل زاده موسوی پدر و سید حسین اسماعیل زاده پسر است، اهل روستای باقر تنگه بابلسر./ فارس پلاس #شهید #جنگ#دفاع_مقدس#عملیات#مانور#شهادت#ایثار#سنگر#حمله#خاکریز#دفاع#پیشروی#احساس#حس#تفحص#پلاک#گمگشده#سرباز#مین#گلوله#سیم_خادار#فرماندهی#اسیر#فداکاری#تانک#رزمنده#رزمندگان #انقلاب #مدافعان_وطن