?راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذردو هر کس در هر زمره که می خواهد ما را بشناسدداستان کربلا را بخواند،اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد‌.شادی روح #شهدا #صلوات + وعجل فرجهم.#شهدا#دفاع_مقدس#جنگ_تحمیلی#کربلا#داستان_کربلا