دو شهید هم نام و هم فامیلی کنار هم، یکی شهید#دفاع_مقدس و دیگری شهید #مدافع_حرم، سال پنجاه و نه وقتی #شهید_محمود_مراد_اسکندری به #شهادت میرسه هشت سال بعدش برادرزادش به دنیا، میاد، و نام عموی #شهیدش رومیزارن روشسال نود و چهار محمود تو سوریه شهید میشه وکنارعموش آرام می‌گیرد. #شهید_محمود_مراداسکندری#شهدا_را_یاد_کنیم_با_ذکر_صلوات#کلنا_عباسک_یا_زینب#شهدا_شرمنده_ایم#شهدای_مدافع_حرم#شهید_مدافع_حرم#مدافعان_حرم#جنبش_مصاف #مصاف