خبر فوت #علیرضا_راهب شاعرِ خوب که امروز صبح بر اثر کرونا فوت کرد؛ یعنی مرگ چندسال خاطره.یعنی کافه‌های ولیعصر و کریم‌خان و کافه فراموشی.کافه محمدمرکبیان.یعنی خاطره کافه رضا شنطیا و کل‌کل‌های راهب و رسول یونان.یعنی سال‌های شعر و شاعری.یعنی همه چیز را #کرونا گرفته است.یعنی مرگ شاعر