#اینفوگرافیک_پاد #اینفوپاد افتتاح و آغاز عملیات احرایی سه پروژه ملی وزارت نفت به دستور دکتر روحانی