سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت: ۸۰ درصد مرزهای تجاری کشور بازگشایی شده است. در سه ماه اخیر علیرغم محدودیت هایی که وجود داشته در تولید ارقام مختلف از جمله تایر خودرو حدود ۲۷٪ افزایش تولید داشته ایم و یا در تولید لوازم خانگی افزایش تولید ۵۰ تا ۶۰درصدی حاصل شده است