#ایران #تبریز #سردرود #نماز_جمعه_سردرود #آذربایجان #آزرباجان #تورک #دفاع_مقدس #لشگرعاشورا #قهرمانان #ایثارگران #اینستاگرام #روشنفکر #شگفت_انگیزان #شهدا #شهادت #شجاعت #شهامت #