پرسش من به عنوان یک شهروند از تاجزاده و برجام زاده ها این است؛ در این 7سال کدام مشکل را با مذاکره با امریکا حل کردید که باز دنبال ادامه این مسیر غلط هستید؟ 7 سال منت کشی از اروپا و امریکا جز تعطیلی توان هسته ای کشور و رساندن دلار 3 هزار تومانی به 20 هزار تومان چه دردی را دوا کرد؟