رئیس جمهور در آئین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی سه پروژه عظیم ملی وزارت نفت: پیام بسیار محکم ایران به تحریم کنندگان؛ تحریمها بی نتیجه است و پیشبرد طرحهای ملی بدون حتی یک دقیقه توقف ادامه می یابد جاسک به پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل خواهد شد https://t.me/dolat12_pad/40959…